Osećamo se veoma ponosno što smo makar u maloj meri pomogli da jedan mlad život ponovo pronađe svoj smisao! :)